O języku bułgarskim

MIW 21.10.2016


O języku bułgarskim


Język bułgarski to jeden z języków słowiańskich należących do ligi języków bałkańskich (znajdują się w niej między innymi serbski, albański czy najbliższy bułgarskiemu macedoński). Językiem bułgarskim posługuje się około 12 milionów ludzi na całym świecie. Jest to język oficjalny Bułgarii oraz Góry Athos, czyli okręgu autonomicznego w Grecji, zamieszkiwanego wyłącznie przez mnichów prawosławnych. Jest to również język oficjalny Unii Europejskiej, za sprawą czego używana przez Bułgarów cyrylica stała się trzecim oficjalnym alfabetem UE.


Bułgarska cyrylica

Bułgaria jest ojczyzną alfabetu, który obecnie przyjął formę cyrylicy. Jej pierwotna forma powstała już w IX wieku na terenie Imperium Bułgarskiego. Stworzyli ją mnisi Cyril i Metody - wtedy ten alfabet nazywał się głagolicą. Ta została stopniowo zastąpiona przez opracowaną na początku X wieku cyrylicę (której nazwa pochodzi od imienia jednego z twórców alfabetu). Pomimo tak długoletniego istnienia, cyrylica swoją stałą formę zyskała dopiero w latach 70. XIX wieku. Ilość liter ustaliła się na poziomie 32, po wojnie nieznacznie zredukowana do 30. Bułgarzy są bardzo dumni ze swojego alfabetu, który z ich kraju rozprzestrzenił się do wielu państw Europy Wschodniej. Cyrylicą posługują się przecież Ukraińcy, Białorusini, czy wreszcie Rosjanie – mieszkańcy największego pod względem powierzchni kraju na świecie. Mają nawet specjalne święto, obchodzone 24 maja, na cześć twórców alfabetu – Cyryla i Metodego.

Ciekawostki o języku bułgarskim

Język bułgarski nie jest niestety podobny do języka polskiego. Niektóre różnice mogą być przyjemne dla Polaków uczących się bułgarskiego – w tym języku nie istnieją bowiem przypadki. W zamian za to trudną okazuje się odmiana czasownika – w języku bułgarskim funkcjonuje aż dziesięć czasów i wiele różnych trybów. Najciekawszym z nich jest niewątpliwie "tryb nieświadka", czy sposób mówienia używany wtedy, gdy opowiadamy o wydarzeniach, których nie wiedzieliśmy bezpośrednio, ale dowiedzieliśmy się o nich od kogoś. Różnice między bułgarskim a polskim występują również w sferze słownictwa. W bułgarskim funkcjonuje bardzo dużo obcobrzmiących słów, które nie pochodzą z języków słowiańskich – są zapożyczeniami z greckiego i tureckiego. Istnieją jednak słowa o słowiańskim pochodzeniu. Problem pojawia się wtedy, kiedy słowa brzmią znajomo, ale znaczą zupełnie co innego – stanowią wtedy tzw. parę fałszywych przyjaciół. Możemy na przykład bardzo się zdziwić, gdy spytamy Bułgara o drogę. Kiedy uzyskamy odpowiedź "направо (naprawo)" i rzeczywiście skręcimy w prawo, nie dotrzemy do celu – słowo to powiem oznacza "prosto". Zdziwić się możemy również w sklepie spożywczym – pod arbuzem przeczytamy bowiem podpis "диня (dinja)", pod truskawką – "ягода (jagoda)", a pod produktami wykonanymi z pszenicy – "жито (żyto)". Zaskoczyć nas może także określanie panny młodej słowem "булка (bułka)", które nam nie kojarzy się wcale z piękną kobietą w sukni ślubnej. Podobnie zabawne sytuacje możemy wywołać, zwyczajnie przedstawiając się Bułgarom. Niewątpliwie wielu z nich uśmiechnie się, kiedy powiemy, że mamy na imię Kalina – zdrobnienie bowiem – Kalinka – po bułgarsku oznacza biedronkę. Uśmiech wywołają również osoby o imieniu Maja, szczególnie, jeśli wypowiedzą swoje imię specyficznie je akcentując. Wtedy imię to będzie oznaczać drożdże! O ile dwa podane imiona przywoływać mogą sympatyczne skojarzenia, o tyle Agnieszka, Celina i Kamila mogą wywołać u Bułgarów ataki śmiechu. Popularne w Polsce imię Agnieszka do złudzenia przypomina bowiem słowo oznaczające jagnięcinę. Celina z kolei oznacza bardzo powszechne warzywo – seler. W najgorszej sytuacji znajdą się wszystkie Kamile – "kamila (камила)" oznacza bowiem… wielbłąda. W niektórych przypadkach możemy odwdzięczyć się Bułgarom tym samym i nie móc powstrzymać śmiechu, gdy oni podadzą swoje imiona. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy spotkamy mężczyznę o imieniu, które w bułgarskim przywołuje na myśl wspaniałe, męskie cechy – siłę i niezłomność. Brzmi ono Żeliasko (Желяско).

Bułgaria może być bliska Polakom ze względu na to, że w ostatnich latach stała się jednym z najczęściej wybieranych kierunków turystycznych. Warto więc zapoznać się z językiem bułgarskim, posiadającym bogatą historię oraz ciekawe słownictwo, łączące kultury wschodniosłowiańskie, arabskie i bałkańskie. Opanowanie bułgarskiego będzie się więc wiązało nie tylko z nauką stworzonego na terenie Bułgarii alfabetu – cyrylicy, ale także z uzyskaniem możliwości uniknięcia podczas wakacyjnych wojaży śmiesznych czy niezręcznych sytuacji wynikających z różnych znaczeń podobnych słów.